امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (51153/98/د) (1398/09/30)


فایلعنوان
هفتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا