امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (51486/98/د) (1398/10/14)


فایلعنوان
هفتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا