امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (51922/98/د) (1398/11/05)


فایلعنوان
هفتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا