امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادوهشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (52072/98/د) (1398/11/14)


فایلعنوان
هفتادوهشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادوهشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا