امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (52217/98/د) (1398/11/19)


فایلعنوان
هفتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا