امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (227/99/د) (1399/01/30)


فایلعنوان
هشتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا