امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - جلسه مشترك كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري و كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك شورا (1122/99/د) (1399/03/10)


فایلعنوان
جلسه مشترك كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري و كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك شوراجلسه مشترك كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري و كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك شورا