امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (1824/99/د) (1399/04/07)


فایلعنوان
هشتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا