امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه‌گذاري شورا (2419/99/د) (1399/05/04)


فایلعنوان
هشتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه‌گذاري شوراهشتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه‌گذاري شورا