امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - نودمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (3370/99/د) (1399/06/22)


فایلعنوان
نودمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورانودمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا