امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - نودويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (3535/99/د) (1399/06/29)


فایلعنوان
نودويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورانودويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا