امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - نودوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (3913/99/د) (1399/07/13)


فایلعنوان
نودوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورانودوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا