امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - سي و دومين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا (1791/99/د) (1399/04/09)


فایلعنوان
سي و دومين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شوراسي و دومين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا