امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - سي و سومين جلسه فوق العاده كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا (1808/99/د) (1399/04/10)


فایلعنوان
سي و سومين جلسه فوق العاده كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شوراسي و سومين جلسه فوق العاده كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا