امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - سي و پنجمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا (2124/99/د) (1399/04/23)


فایلعنوان
سي و پنجمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شوراسي و پنجمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا