امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - سي و هشتمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا (2466/99/د) (1399/05/06)


فایلعنوان
سي و هشتمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شوراسي و هشتمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا