امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - چهل و يكمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا (3065/99/د) (1399/06/10)


فایلعنوان
چهل و يكمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شوراچهل و يكمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا