امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - چهل و ششمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا (3903/99/د) (1399/07/14)


فایلعنوان
چهل و ششمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شوراچهل و ششمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا