امروز: جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***