امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و ششمين جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (4259/98/ص) (1398/12/17)


فایلعنوان
يكصد و بيست و ششمين جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر شیرازيكصد و بيست و ششمين جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر شیراز