امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - دستور كار يكصد و چهل و يكمين جلسه علني (عادي ) شورای اسلامی شهر شیراز (1198/99/ص) (1399/04/25)


فایلعنوان
دستور كار يكصد و چهل و يكمين جلسه علني (عادي ) شورای اسلامی شهر شیرازدستور كار يكصد و چهل و يكمين جلسه علني (عادي ) شورای اسلامی شهر شیراز