امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: سیداحمدرضا دستغیب :: رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا • نایب رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورا • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز • نماينده شورا در كميسيون ماده 77 قانون شهرداری • نماينده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت شهرداری شیراز • نماینده شورا در هیأت های حل اختلاف دادگستری • نماینده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا در کمیته تشخیص و واگذاری قبر در قطعه نام آوران و مشاهیر سازمان آرامستانها در اجرای مصوبه شماره 86/99/ص مورخ 28/1/99

اطلاعات فردی :
 • نام و نام خانوادگی: سیداحمدرضا دستغیب
 • تاریخ تولد: 1343/3/8
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق، دانشجوی دکترا حقوق بین الملل عمومی
 • رشته تحصیلی: حقوق بین الملل عمومی
 • سوابق اجرایی: نماینده مردم شیراز در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

مسئولیت ها:

 • رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا
 • نایب رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورا
 • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
 • نماينده شورا در كميسيون ماده 77 قانون شهرداری
 • نماينده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت شهرداری شیراز
 • نماینده شورا در هیأت های حل اختلاف دادگستری
نماینده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا در کمیته تشخیص و واگذاری قبر در قطعه نام آوران و مشاهیر سازمان آرامستانها در اجرای مصوبه شماره 86/99/ص مورخ 28/1/99

دیدگاه های شما