امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: لیلا دودمان :: رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورا • عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا • عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا • عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا • عضو ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه 4 • عضو ناظر و نماینده شورا درسازمان فن آوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز • نماینده شورا در كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها

اطلاعات فردی :
 • نام و نام خانوادگی: لیلا دودمان
 • تاریخ تولد: 1347
 • مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی
 • رشته تحصیلی: جامعه شناسی
 • سوابق اجرایی: مدت 26 سال سابقه اجرایی

مسئولیت ها:

 • رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورا
 • عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا
 • عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا
 • عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا
 • عضو ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه 4
 • عضو ناظر و نماینده شورا درسازمان فن آوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز
نماینده شورا در كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها

دیدگاه های شما