امروز: شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: سولماز دهقانی :: رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورا • منشی اول شورا • سخنگو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا • عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا • سخنگو کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورا • عضو ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه 6 • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز • نماينده شورا در كميسيون همعرض ماده صد قانون شهرداری • نماینده شورا در کمیته اجرای زیباسازی تمامی واحدهای صنفی شیراز • عضويت در شوراي سياست گذاري جشنواره تجارب كاركنان و مديران شهرداري شيراز پيرو مصوبه شماره 1329/99/ص مورخ 4/5/99 • عضو هيات امناء مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر شيراز

اطلاعات فردی :
 • نام و نام خانوادگی: سولماز دهقانی
 • تاریخ تولد: 1368/5/11
 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی
 • رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
 • سوابق اجرایی: فعال فرهنگی و اجتماعی

مسئولیت ها:

 

 • رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورا
 • منشی اول شورا
 • سخنگو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا
 • سخنگو کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورا
 • عضو ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات شهرداری منطقه 6
 • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
 • نماينده شورا در كميسيون همعرض ماده صد قانون شهرداری
 • نماینده شورا در کمیته اجرای زیباسازی تمامی واحدهای صنفی شیراز
 • عضويت در شوراي سياست گذاري جشنواره تجارب كاركنان و مديران شهرداري شيراز پيرو مصوبه شماره 1329/99/ص مورخ 4/5/99

عضو هيات امناء مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر شيراز 

دیدگاه های شما