امروز: یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره چهارم شورا :: سیدمحمدکاظم دستغیب :: عضو شورا

دیدگاه های شما