امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره ششم شورا :: سید احسان اصنافی :: از تاریخ 1400/7/1 از عضویت در شورا استعفا دادند

دیدگاه های شما