امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای محمدتقی تذروی/ عضو شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 9 خرداد 1400 جلسه 186

دیدگاه های شما