امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای مرتضی جعفری/ رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز - یکشنبه 9 خرداد 1400 جلسه 186

دیدگاه های شما