امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پرسش‌های اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در حوزه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پاسخ‌های جناب آقای مرتضی جعفری رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز - یکشنبه 9 خرداد 1400 جلسه 186

دیدگاه های شما