امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مصوبات یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه صحن علنی این شورا - 30 خرداد 1400

دیدگاه های شما