امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 6 تیر 1400

دیدگاه های شما