امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای نوذر امامی/ رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 6 تیرماه 1400 جلسه 188

دیدگاه های شما