امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مصوبات یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه صحن علنی این شورا - 6 تیرماه 1400

دیدگاه های شما