امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای مهندس صبوری/ نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 27 تیر 1400

دیدگاه های شما