امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مصوبات یکصد و نود و دومین جلسه صحن علنی این شورا - یکشنبه 3 مرداد 1400

دیدگاه های شما