امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکار خانم دهقانی/ رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز- یکشنبه 10 مرداد 1400

دیدگاه های شما