امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای تنوری/ عضو شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 10 مرداد 1400

دیدگاه های شما