امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای دکتر موسوی، رییس شورای اسلامی شهر شیراز از عملکرد چهار ساله شورای پنجم - یکشنبه 10 مرداد 1400

دیدگاه های شما