امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای مهندس اسکندرپور، شهردار شیراز از عملکرد چهار ساله شهرداری شیراز - یکشنبه 10 مرداد 1400

دیدگاه های شما