امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

چهارمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) - یکشنبه 17مرداد‌ماه 1400

دیدگاه های شما