امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

قرائت بيانيه اعضاي شوراي اسلامي شهر مقدس شيراز (دوره ششم) در آغاز فعاليت رسمي توسط جناب آقای مهدی طاهری - رییس شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)/ یکشنبه 17 مردادماه 1400

دیدگاه های شما