امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

چهاردهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 7 شهریورماه 1400

دیدگاه های شما