امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای مهندس طاهری/ رییس شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 7شهریورماه 1400

دیدگاه های شما