امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مصوبات چهاردهمین جلسه صحن علنی این شورا - یکشنبه 7 شهریور 1400

دیدگاه های شما