امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پانزدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 14 شهریورماه 1400

دیدگاه های شما