امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور سرکار خانم خواست‌خدایی/ عضو هیات رییسه شورا و رییس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 14 شهریورماه 1400

دیدگاه های شما