امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تذکر پیش از دستور جناب آقای مهندس اصنافی/ نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 14 شهریورماه 1400

دیدگاه های شما