امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مصوبات پانزدهمین جلسه صحن علنی این شورا - یکشنبه 14 شهریور 1400

دیدگاه های شما