امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هفدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 28 شهریورماه 1400

دیدگاه های شما