امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای تذروی/ نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 18مهرماه 1400

دیدگاه های شما